IN LIGHT WE FIGHT

12 000 Kč
Originál

Acrylic, photopaper, plexi-glass on canvas, 90x60 cm, 2020.

Price: 480 EUR

 

Světlo je naprosto zásadní jev pro umění, malbu, fotografii a obecně celý život.

 

Light is absolutely essential for art, painting, photography and overall for the whole life.

Kategorie: Obrazy